OOD:INFO | Öåíè
logo logo
  начало | за услугата | цени | за контакти търсене:  

Öåíè

Цената за публикуване е 30 лв.
Цената е крайна и е за цялата публикувана информация - без ограничения на броя на страниците и документите.

Плащанията можете да извършите в брой на адресите, посочени по-горе или по банков път: ПИБ - клон Бургас, банкова сметка 1000216202, БИСЕРА 15071531. Фактура за извършената услуга се издава на място при плащане в брой, или по пощата, при плащане по банков път. В документите за банков превод вписвайте текст, посочващ, чe се отнася до публикуване на годишен счетоводен отчет и името на фирмата Ви.

Контакти >>

o Публикации

:: "АЛТЕСТ IGT" ЕООД
:: "АНАДА Атанасови и сие" СД
:: "АГРОТУРИСТ" АД, Поморие
:: "АНДЕЗИТ" ООД
:: "АВТОТРАНС - РУМЕН ТОНЕВ" ООД
:: "Ботева консулт инженеринг" ЕООД
:: "Винарска Изба Странджа
   - Шато Росеново" АД,

:: "Поморие Винярд" АД
:: Кооперация Черноморка, Бургас
:: "Снад 55" АД, Несебър


o министерство на финансите
o главна данъчна дирекция
o министерство на икономиката
o национален осигурителен институт
o национален статистически институт
o българските институции
o български счетоводител
o правна уредба по социално осигуряване
o нормативна уредба
o икономически справочник
© Март-2003, OOD:INFO Team