"Поморие - Винярд" АД, гр.Поморие
logo logo
  Ood.INFO | търсене:  

"Поморие - Винярд" АД, гр.Поморие

Адрес:

ПОМОРИЕ
ул."Отец Паисий" 19
ДН: 1024537362
БУЛСТАТ: 102819348

Изпълнителен директор: Асен Найденов
Главен счетоводител: Павлина Камбурова

Одитор: Виолета Станчева

Публикации м.юни.2005 г - ГФО'2004:

 • Приложение към финансовия отчет
 • Приложение към финансовия отчет
 • Баланс 1 стр
 • Баланс 2 стр
 • Баланс 3 стр
 • Баланс 4 стр
 • ОПР стр 1
 • ОПР стр 2
 • ОПР стр 3
 • ОПР стр 4
 • ОПР стр 5
 • ОПР стр 6
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение
 • Приложение

  Публикации м.юли.2004 г - ГФО'2003:

 • Одиторски доклад: [стр.1]
 • Баланс: [стр.1]
 • Отчет за приходи и разходи: [стр.1] [стр.2]
 • Отчет за паричните потоци: [стр.1] [стр.2]
 • Отчет за собствения капитал: [стр.1] [стр.2]
 • o Връзки:

 • Econ.BG
 • Lex.BG
 • СИЕЛА
 • Digesta.Com
 • БНБ
 • в-к Пари
 • в-к Банкер • o министерство на финансите
  o главна данъчна дирекция
  o министерство на икономиката
  o национален осигурителен институт
  o национален статистически институт
  o българските институции
  o български счетоводител
  o правна уредба по социално осигуряване
  o нормативна уредба
  o икономически справочник
  © Март-2003, OOD:INFO Team