Кооперация ЧЕРНОМОРКА, Бургас
logo logo
  Ood.INFO | търсене:  

Кооперация Черноморка, Бургас

гр. Бургас, 8000
ул."Одрин" 2
МОЛ: М.Маринова
Тел: (056) 800338, (056) 800339, fax: (056) 810105
e-Mail: chernomorka@bsbg.net
www.chernomorka.com

Кооперация ЧЕРНОМОРКА е създадена през 1950 г в Бургас

Кооперация ЧЕРНОМОРКА произвежда бебешки и детски облекла с оригинален дизайн и неизменно високо качество.
Мениджъри, дизайнери и работници създават детска мода, която е удобна, практична и ергономична. Дрехите се изработват предимствено от 100% естествени материали.

Публикации на 23.Май.2003 г.:

 • Отчет за приходите и разходите за 2002 г. [стр.1], [стр.2]
 • Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2002 г. [стр.1] [стр.2]
 • Счетоводен баланс към 31.Декември.2002 г. [стр.1], [стр.2], [стр.3]
 • [Одиторски доклад ]

 • o Връзки:

 • Econ.BG
 • Lex.BG
 • СИЕЛА
 • Digesta.Com
 • БНБ
 • в-к Пари
 • в-к Банкер • o Валутни курсове:

  1 USD =
  1 EUR =
  1 CHF =
  1 GBP =


 • Указания за ГДСП'2002
 • Закон за счетоводството

 • Overture Търсете в web.
  o министерство на финансите
  o главна данъчна дирекция
  o министерство на икономиката
  o национален осигурителен институт
  o национален статистически институт
  o българските институции
  o български счетоводител
  o правна уредба по социално осигуряване
  o нормативна уредба
  o икономически справочник
  © Март-2003, OOD:INFO Team