OOD:INFO | Çà óñëóãàòà
logo logo
  начало | за услугата | цени | за контакти търсене:  

Çà óñëóãàòà

За услугата - публикуване в Интернет Годишния финансов отчет на Вашата фирма.

Новата услуга, която нашият екип предлага е публикуване в Интернет Годишния финансов отчет на Вашата фирма. Информацията ще бъде съпроводена от водеща уеб страница с информация за Вашата фирма: Наименование, Седалище, Данъчен бномер, БУЛСТАТ, Управител, Главен счетоводител, Одитор, както и кратко Описание на дейността на фирмата.

Документите, които ще се публикуват са: Баланс; Отчет за приходите и разходите; Отчет за паричния поток; Отчет за собствения капитал; Одиторски доклад, както и на всички приложения към Годишния счетоводен отчет на дружеството. Документите се публикуват във вида, в който са ни предоставени.

Документите ще се публикуват сканирани или в pdf, word, excel формат.

Публикацията става до 2 работни дни след предоставяне на информацията.

Финансовите отчети ще се публикуват едновременно на следните сайтове:

 • www.ood.info/име_на_фирма
 • www.bourgas.org/име_на_фирма

Информация се приема на адреси:

 • Бургас: Иван Богоров 20, вх.Д,
  предварително уговорете час на 056 21775 или 088 305968, 088 856618.
 • София: жк. Иван Вазов, ул. Димитър Манов, бл.45, вх.А,
  предварително уговорете час на 02 519954 или 02 9521790
 • или изпратена по пощата с приложено копие на документ за плащане на:
  Бургас 8001, п.к.508.

Цени>>

o Публикации

:: "АЛТЕСТ IGT" ЕООД
:: "АНАДА Атанасови и сие" СД
:: "АГРОТУРИСТ" АД, Поморие
:: "АНДЕЗИТ" ООД
:: "АВТОТРАНС - РУМЕН ТОНЕВ" ООД
:: "Ботева консулт инженеринг" ЕООД
:: "Винарска Изба Странджа
   - Шато Росеново" АД,

:: "Поморие Винярд" АД
:: Кооперация Черноморка, Бургас
:: "Снад 55" АД, Несебър


o министерство на финансите
o главна данъчна дирекция
o министерство на икономиката
o национален осигурителен институт
o национален статистически институт
o българските институции
o български счетоводител
o правна уредба по социално осигуряване
o нормативна уредба
o икономически справочник
© Март-2003, OOD:INFO Team