OOD:INFO | Êîíòàêòè
logo logo
  начало | за услугата | цени | за контакти търсене:  

Êîíòàêòè

Бургас
Иван Богоров 20, вх.Д,
предварително ни се обадете на
тел: 056 21775 или GSM 088 305968, 088 856618.

office@bourgas.org

София
жк. Иван Вазов, ул. Димитър Манов, бл.45, вх.А,
предварително ни се обадете на 02 519954 или 02 9521790

info@webxpress.org

Адрес за кореспонденция:
Бургас 8001, п.к.508.

Начало >>

o Публикации

:: "АЛТЕСТ IGT" ЕООД
:: "АНАДА Атанасови и сие" СД
:: "АГРОТУРИСТ" АД, Поморие
:: "АНДЕЗИТ" ООД
:: "АВТОТРАНС - РУМЕН ТОНЕВ" ООД
:: "Ботева консулт инженеринг" ЕООД
:: "Винарска Изба Странджа
   - Шато Росеново" АД,

:: "Поморие Винярд" АД
:: Кооперация Черноморка, Бургас
:: "Снад 55" АД, Несебър


o министерство на финансите
o главна данъчна дирекция
o министерство на икономиката
o национален осигурителен институт
o национален статистически институт
o българските институции
o български счетоводител
o правна уредба по социално осигуряване
o нормативна уредба
o икономически справочник
© Март-2003, OOD:INFO Team