"СНАД 55" АД, гр.Несебър
logo logo
  Ood.INFO | търсене:  

"СНАД - 55" АД, гр.Несебър

Адрес:

8230, Несебър
Струма 26

Предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, строителство и експлоатация на хотели, ресторанти и заведения за обществено хранене и увеселителни заведения, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица.

Публикации м.май.2004 г - ГФО'2003:

 • Отчет са приходите и разходите: [стр.1]
 • Одиторски доклад: [стр.1]
 • o Връзки:

 • Econ.BG
 • Lex.BG
 • СИЕЛА
 • Digesta.Com
 • БНБ
 • в-к Пари
 • в-к Банкер • o министерство на финансите
  o главна данъчна дирекция
  o министерство на икономиката
  o национален осигурителен институт
  o национален статистически институт
  o българските институции
  o български счетоводител
  o правна уредба по социално осигуряване
  o нормативна уредба
  o икономически справочник
  © Март-2003, OOD:INFO Team